vrijdag 27 juni 2008

ding 23

De evaluatie, een terugblik op de ontdekkingsreis :
* wat waren je favoriete dingen?
* wat heeft dit leerprogramma “gedaan” met jou? en met de organisatie?
* waren er dingen die je verrasten?
* wat kan er gedaan worden om 23 dingen te verbeteren?
En vul aan: “23 Dingen is voor mij …”


In Digitale Communicatie beschrijft Van Driel de ontwikkeling van een nieuw medium aan de hand van het ARIA-patroon: bij de introductie ervan bewondering (Amazement) bij een kleine groep en weerstand (Resistance) bij anderen; inhoudelijk imiteert (Imitation) een nieuw medium eerst uitingen van vertrouwde media, daarna probeert het eigen "aardigheden" (Authenticity) te ontwikkelen.
De ARIA-fase vanwaaruit men 23 dingen ervaren heeft, lijkt mij een niet onbelangrijk facet bij de evaluatie.

Op 21 maart 2007 heb ik een korte presentatie gehouden met als onderwerp
Het begrip mediawijsheid heb ik gemist in dit leerprogramma. En laat dat nou juist mijn favoriete ding zijn. Met digitale vaardigheden alleen ben je er immers nog niet. Je kan dan wel het cursusprogramma aanpassen, zoals Ritanila in het cursusjaar 2006/2007 al deed. Maar...volgens de Raad voor Cultuur heeft de bibliotheek ook een rol in het mediawijs maken van burgers. En dat begint natuurlijk met onszelf: hoe mediawijs zijn we?

Wereldwijd hebben honderden bibliotheekmedewerkers dit online leertraject gevolgd en geëvalueerd (zie: Learning 2.0 Evaluations).
In Nederland timmert 23 dingen ook behoorlijk aan de weg het web. Enkele bibliotheken hebben hun ervaringen inmiddels geëvalueerd. Wij zijn maandag zover...

Onze start ging gepaard met een aantal hindernissen: Blogger merkte een aantal blogs aan als spamblog, de upgrade van Netvibes naar Netvibes Ginger verliep niet altijd even vlekkeloos en - last but not least - de Server Based Computing-beperkingen! Ook e-learning ipv classroom-learning was voor een aantal deelnemers nieuw.

Als coach-deelnemer heb ik het allemaal van dichtbij mee mogen maken. Ik heb met veel respect de ontdekkingsreizen van mijn clubje gevolgd. En ik heb een enorme bewondering voor Biebmama, die zo enthousiast besmet geraakt is met het 23 dingen-virus. Ook Supertrol wil ik hier niet onvermeld laten; zij deed langs de zijlijn mee met deze groep maar ontpopte zich al snel als (onofficiële) coach.

“23 Dingen is voor mij …”
... een grote speeltuin waarin het fijn samen spelen was!

5 opmerkingen:

Rob Coers zei

Gefeliciteerd BiebLies, met de
voltooiing.
Tja, mediawijsheid zou inderdaad een mooi 24e Ding kunnen zijn; je weet nu een hoop meer, vertel het nu maar aan de gebruikers! In die zin denk ik dat 23Dingen veel stof biedt om (a la RitaNila) de aloude zoekcursussen die de bibliotheken nog steeds aanbieden (ook belangrijk!) te vervangen of uit te breiden.

Die hindernissen die je noemt, zeker in het begin, waren inderdaad lastige hobbels. Maar zoals we ook al eens door de telefoon bespraken, het is ook wel weer typisch 2.0 waarin dingen vaak nog niet volmaakt zijn. Wat dat betreft vraagt het ook veel creaativiteit van mensen. Maar dat komt vanzelf wel.

Tot morgen!

Edwin Mijnsbergen zei

Midden-Brabant ook alweer klaar! Mooi dat je het afgerond en dat je er van alles uit weet te halen.

Dat van die mediawijsheid is een goede. Daar zou je een aparte serie aan kunnen wijden eigenlijk!

m@rlies zei

Mediawijsheid als 24e ding, of een aparte serie? Da's 'n interessante suggestie. Hebben jullie ook al ideeën over hoe we dat zouden kunnen gaan vormgeven?

Gerard Bierens zei

Er zit al een beetje mediawijsheid in 23dingen toch? Maar je zou mediawijsheid misschien nog wat steviger kunnen verweven in 23dingen, van begin tot eind, als een soort van rode draad.

m@rlies zei

Mediawijsheid vraagt om verschillende competenties: kennis, vaardigheden en mentaliteit.

Deze competenties als rode draad in 23 dingen verweven, klinkt goed Gerard. Door het actief leren gebruiken van web 2.0 toepassingen (vaardigheden) de werking ervan beter leren begrijpen (kennis) én daarnaast reflecteren op de houding waarmee men er gebruik van maakt (mentaliteit), zal de 23dingen-deelnemers behalve webwijzer ook mediawijzer maken.