vrijdag 15 februari 2013

#medewerker30, een BNB-project dat reuring teweeg bracht...


Met deze tweet startte mijn deelname aan het innovatieproject 'medewerker 3.0'. Er was al een projectplan opgesteld waarin een 'practise what you preach'-aanpak was opgenomen. Dat ik via Twitter gevraagd werd, paste hier helemaal bij. En ja, natuurlijk wilde ik graag mee op verkenning...

Het werd een waardevolle reis. Voor mij persoonlijk een bevestiging dat het dus wel kan, ook binnen traditionele organisaties. De belangrijkste voorwaarde: een projectteam dat de moed heeft om uit haar comfortzone te stappen en dat elkaar de ruimte geeft (en van de organisatie krijgt) om te leren. Innoveren gaat immers over iets wat er nog niet is.

Innoveren kan op verschillende manieren: behoudend en verstorend, op formele en op informele wijze. In onze zoektocht zijn deze vier innovatievormen van Charles Leatbeater te herkennen.
Het project startte vanuit het idee dat er een gap-analyse gemaakt moest worden (formeel behoudend innoveren). Door invloeden van buitenaf (informeel behoudend) kwamen we in een spagaat terecht. Vervolgens leidde dit tot de heroverweging dat het eigenlijke thema gaat over 'leiderschap 3.0'.
Het project eindigde in december 2012. Voor ons voelde het project onaf; met de inzichten die we hadden opgedaan wilden we aan de slag. We zijn geactiveerd!

Samenwerken 3.0
Dat het project getransformeerd is in een activatieproces, realiseerde ik me toen Suzanne Keurntjes me de vraag stelde: "Hoe hebben jullie resultaten kunnen ontstaan?"

Door onze aanpak! Door de manier waarop we het project hebben aangepakt werden deze resultaten mogelijk:
  • een groeiende belangstelling en betrokkenheid van binnen en buiten de biebbranche
  • intrinsiek gemotiveerde mensen die actief met ons meedachten en co-creërden
  • samenwerkingen die vooraf niet te voorzien waren
  • geactiveerde medewerkers die niet stilvielen toen het project formeel beëindigd was, maar doorgaan met...
  • nieuwe, inspirerende ideeën 
  • nieuwe inzichten
  • nieuwe werkhoudingen
  • nieuwe initiatieven (o.m. een 4e Piet-Hein Eeksessie, masterclasses 'regie 3.0')
Resultaten om trots op te zijn. En dat zijn we. Maar waar het écht om gaat, is de weg ernaar toe. Tussen de huidige en 'de medewerker (en organisatie) van de toekomst' staat... een leerproces!

Nieuwe wegen kun je niet van te voren uitstippelen, ze staan nog niet op de kaart. Je hebt 'wegbereiders' nodig, die bereid zijn om nieuwe wegen te verkennen, bereid om te leren van 'obstakels' op hun pad en om ruimte te geven aan het proces waarin een nieuwe weg zich ontvouwt.
Een weg die zich niet laat 'uitrollen', omdat de weg iedere keer anders zal zijn, afhankelijk van de mensen die meedoen, van het netwerk dat zich eromheen vormt, van de dynamiek die ontstaat, van 'de magie' die kan leiden tot uitkomsten die van te voren niet te voorspellen zijn...
Clay Shirky: "We all love the idea 'Here are the 7 things you must remember...' But those lists are generally not worth the time it takes to create them. The way we hang on to important patterns of behaviour is storytelling."

Onze 'practise what we preach'-aanpak heeft veel leerervaringen opgeleverd, leerervaringen die we graag met jullie delen. In onze persoonlijke verhalen. En in een 'rapportage 3.0' waarin onze rijke 'input' is verwerkt: de wijze lessen van Piet-Hein Eek, van Menno Lanting, Suzanne Keurntjes, onze verhalen, de bijdragen en verhalen van deelnemers... Ter inspiratie, motivatie, activatie...
Om samen verder te gaan, om met elkaar de toekomst tegemoet te treden. Een toekomst die we nog niet kunnen kennen, maar die er hoe dan ook komt.
Samen leren 3.0. Doe jij mee?
________
*) De 'rapportage 3.0' is onderdeel van de kennisbijeenkomst 'BNB in Beweging' op 25 februari 2013.