donderdag 13 januari 2011

onderzoek ideemanagement: breng creativiteit terug in de organisatie

Han Bakker deed onderzoek naar ideemanagement: acties die worden ondernomen om ideeën verder te krijgen in een organisatie. Hij promoveerde op 6 december 2010 aan de VU Amsterdam.

Uit zijn onderzoek blijkt dat het uitvoeren van ideeën in organisaties niet eenvoudig is.
"Aan de werknemers lijkt het niet te liggen. Ook in situaties waarin niet aan het stimuleren van ideeën gedaan wordt, blijkt er een grote hoeveelheid aan ideeën te worden gerapporteerd."
Bakker: "Idee evolutie gaat niet alleen over het proces zelf, maar ook over het definiëren van de te nemen weg en het organiseren van de benodigde middelen."

Dit onderzoek levert m.i. een interessante bijdrage aan de discussies over "na 23 dingen". Ideeën blijken er immers meer dan genoeg te zijn...