vrijdag 3 september 2010

stil de tijd

Geen tijd hebben - Joke Hermsen schreef in haar pleidooi voor een langzame toekomst (2009) over tijd als schaarsteproduct. Een boek dat uitgebreid gerecenseerd is (zie haar website) dus dat hoef ik niet meer te doen. Wat ik ga doen, is de tijd nemen om me te bezinnen op de tijd.

"Tijd maken" is dit jaar ook het thema van de Maand van de Spiritualiteit (30 oktober tot 30 november). Hermsen schrijft hiervoor het essay Windstilte voor de ziel. In navolging van Nietzsche stelt ze dat er pas vanuit de ‘windstilte van de ziel’ ruimte is voor creativiteit. Food for thought dus!