vrijdag 27 juni 2008

ding 23

De evaluatie, een terugblik op de ontdekkingsreis :
* wat waren je favoriete dingen?
* wat heeft dit leerprogramma “gedaan” met jou? en met de organisatie?
* waren er dingen die je verrasten?
* wat kan er gedaan worden om 23 dingen te verbeteren?
En vul aan: “23 Dingen is voor mij …”


In Digitale Communicatie beschrijft Van Driel de ontwikkeling van een nieuw medium aan de hand van het ARIA-patroon: bij de introductie ervan bewondering (Amazement) bij een kleine groep en weerstand (Resistance) bij anderen; inhoudelijk imiteert (Imitation) een nieuw medium eerst uitingen van vertrouwde media, daarna probeert het eigen "aardigheden" (Authenticity) te ontwikkelen.
De ARIA-fase vanwaaruit men 23 dingen ervaren heeft, lijkt mij een niet onbelangrijk facet bij de evaluatie.

Op 21 maart 2007 heb ik een korte presentatie gehouden met als onderwerp
Het begrip mediawijsheid heb ik gemist in dit leerprogramma. En laat dat nou juist mijn favoriete ding zijn. Met digitale vaardigheden alleen ben je er immers nog niet. Je kan dan wel het cursusprogramma aanpassen, zoals Ritanila in het cursusjaar 2006/2007 al deed. Maar...volgens de Raad voor Cultuur heeft de bibliotheek ook een rol in het mediawijs maken van burgers. En dat begint natuurlijk met onszelf: hoe mediawijs zijn we?

Wereldwijd hebben honderden bibliotheekmedewerkers dit online leertraject gevolgd en geëvalueerd (zie: Learning 2.0 Evaluations).
In Nederland timmert 23 dingen ook behoorlijk aan de weg het web. Enkele bibliotheken hebben hun ervaringen inmiddels geëvalueerd. Wij zijn maandag zover...

Onze start ging gepaard met een aantal hindernissen: Blogger merkte een aantal blogs aan als spamblog, de upgrade van Netvibes naar Netvibes Ginger verliep niet altijd even vlekkeloos en - last but not least - de Server Based Computing-beperkingen! Ook e-learning ipv classroom-learning was voor een aantal deelnemers nieuw.

Als coach-deelnemer heb ik het allemaal van dichtbij mee mogen maken. Ik heb met veel respect de ontdekkingsreizen van mijn clubje gevolgd. En ik heb een enorme bewondering voor Biebmama, die zo enthousiast besmet geraakt is met het 23 dingen-virus. Ook Supertrol wil ik hier niet onvermeld laten; zij deed langs de zijlijn mee met deze groep maar ontpopte zich al snel als (onofficiële) coach.

“23 Dingen is voor mij …”
... een grote speeltuin waarin het fijn samen spelen was!

donderdag 26 juni 2008

ding 22

"De bibliotheek als virtueel knooppunt", het staat zo mooi geformuleerd in ons beleidsplan maar er is nog een lange weg te gaan. 23 dingen is m.i. niet meer dan een eerste aanzet, een kennismaking, met een aantal web 2.0 technologieën. Als we er daadwerkelijk mee aan de slag willen (lees: ruimte willen bieden aan gebruikers om te participeren in de verdere ontwikkeling van bestaande en nieuwe diensten) dan zullen we onze werkprocessen daarop moeten aanpassen. Het vergt immers een andere manier van denken, maar ook de uitvoering van taken wijzigt.
We kunnen niet langer voor de klant bepalen over welke informatie hij (in de bibliotheek) kan beschikken; daarmee prijzen we onszelf uit de markt want internet kent deze beperkingen niet. Wat we als bibliotheek wel zouden kunnen proberen (met nadruk op proberen) is een baken in die "informatiezee" te zijn. Een gidsfunctie dus!

Maar... wie is “de klant”? De huidige bibliotheekbezoeker? Nee, dat zou veel te beperkt zijn. Bij het begrip “klant” moeten we denken aan de (potentiële) gebruikers van zowel de fysieke als digitale bibliotheek.
En hoe bereiken we die “klant”? Niet door af te wachten of hij de (fysieke of digitale) bibliotheek wil bezoeken. Hoe dan wel? Door te bieb te promoten, door te laten zien wat wij in huis hebben, door makkelijk vindbaar te zijn, door zelf actief te participeren en onze diensten aan te bieden op die plaatsen waar onze (potentiële) gebruikers zich bevinden. Door daadwerkelijk een betrouwbaar baken in die "informatiezee" te (willen én kunnen) zijn.

De web 2.0 tools, waarmee we in 23 dingen hebben kennis gemaakt, bieden een aardige opstap naar deze nieuwe, actieve, manier van dienstverlening. Maar zoals gezegd, er is nog een lange weg te gaan...

De discussies op bibliotheek 2.0 volg ik al langere tijd. En het is voor iedere bibliotheekmedewerker absoluut aan te raden om je te abonneren op de RSS-feeds van deze discussies. Maar ook op die van de actieve bibliobloggers. Er zijn immers geen eenduidige antwoorden meer.

ding 21

My Discoveries is een bekend ding. Voor mijn projectpresentatie over de AquaBrowser® heb ik vorig jaar al een account aangemaakt op de My Discoveries-demosite.

Usertags, trefwoorden door gebruikers, is een democratische toevoeging aan de bibliotheekcatalogus die de vindbaarheid vergroot. Een ontwikkeling die ik toejuich.
Maar ook het kunnen maken en delen van lijsten biedt nieuwe mogelijkheden, evenals het schrijven van reviews. Ik zie de verdere ontwikkelingen van My Discoveries vol verwachting tegemoet. En... ik hoop dat deze web 2.0-module binnenkort aan onze catalogus+ zal worden toegevoegd.

Ook in Worldcat had ik al eerder een account aangemaakt maar daar heb ik tot nu toe vooral met WorldCat search plug-ins zitten spelen;-)
Over de verschillen heeft Edwin al uitgebreid geblogd: MyDiscoveries in de AquaBrowser, RSS in Worldcat.

maandag 16 juni 2008

ding 20

Muziek delen via de muzieksite Last.fm is vrij eenvoudig. Maar je kunt elkaar ook attenderen op nieuwe muziek. Zo werd ik geattendeerd op de nieuwste CD van Sigur Rós: "Með suð í eyrum við spilum endalaust". CD will arrive the week of 23rd June maar al - full track - te beluisteren via Last.fm. Een slimme actie van deze muzikanten dus, want... groot bereik! "With a buzz in our ears we play endlessly."Uiteraard zouden bibliotheken op deze wijze nieuwe aanwinsten onder de aandacht kunnen brengen. Ik denk dat muziekliefhebbers dat zeker zullen appreciëren maar... zullen ze dan nog naar de bieb komen om de CD te lenen? Misschien 'n tip voor ons muziekblog om dit uit 'ns te proberen?

vrijdag 13 juni 2008

ding 19

Praten over zwemmen is een hele andere activiteit dan het zwemmen zelf. En dan nog: zwem je enkel met mooi weer, trek je wekelijks 'n aantal baantjes of ben je een geoefend wedstrijdzwemmer? Kortom: de context vanwaaruit iemand een oordeel vormt, bepaalt zijn mening over iets.
Dat geldt ook voor sociale netwerken. Ik ben al wat langer aan het experimenteren op diverse social networksites, op de ene wat actiever dan de andere. Mijn ervaring is dat als ikzelf niet actief ben, dat er dan ook niets gebeurt, behalve op MySpace waar ik actief benaderd wordt door muzikanten die "vrienden" met me willen worden.

De betekenis van "vriend" in sociale netwerken is niet meer dan iemand die is opgenomen in je persoonlijke netwerk binnen het grotere netwerk, waarvan je persoonlijke netwerk deel uit maakt. Je kunt zelf "vrienden" uitnodigen, of een uitnodiging van een ander accepteren cq weigeren.
Natuurlijk heb ik even de proef op de som genomen: voor ding 19 ben ik lid geworden van het sociale netwerk van 23dingen en vervolgens heb ik de 23 dingen-deelnemers van mijn groepje uitgenodigd. Wie accepteert mijn uitnodiging en wie gaat 'm weigeren?

Wat ik altijd een interessant onderdeel vind van sociale netwerken is: wat vermeld je wel/niet in je profiel? Ik persoonlijk ben nogal spaarzaam met mijn privégegevens terwijl anderen het delen van die gegevens juist geen probleem vinden. Lees dit artikel over online identiteit maar 'ns.

Dat bibliotheken online zichtbaar moeten zijn, is evident. Maar waar liggen de mogelijkheden voor bibliotheken in sociale netwerken? Een account aanmaken is in ieder geval niet voldoende (zie bijvoorbeeld onze biebhyves). Essentieel is actieve participatie, ideeën inbrengen, reacties uitlokken... Een aardig initiatief vind ik het cultuuronderzoek van Cubiss via Hyves-vrienden. Zouden wij op deze manier ook een digitaal klantenpanel kunnen faciliteren?

Update: Alle deelnemers van mijn groepje hebben inmiddels mijn uitnodiging geaccepteerd en twee mengen zich zelfs actief in de discussie Ontdekkingen in dit sociale netwerk. Mijn actieve benadering werpt dus haar vruchten af.

woensdag 11 juni 2008

we proudly present... (2)

De zoekboxwidget heeft een iets andere vorm gekregen.

dinsdag 10 juni 2008

ding 18

LibraryThing is 'n écht bibliotheekding! Enkele voorbeelden van wat bibliotheken ermee zouden kunnen: Crazy ideas for LibraryThing for Libraries. Maar ook voor boekenwurmen die hun collectie willen etaleren en delen, biedt LibraryThing een mooi platform.

Ikzelf ben op LibraryThing (LT) wat gaan spelen nadat My Discoveries geïntroduceerd werd. (Dat wordt ding 21 dus daarover later meer.) Mijn virtuele boekenplankje is echter veel kleiner dan mijn fysieke boekenkast en ik geloof niet dat ik mijn hele privécollectie online zal gaan catalogiseren.

De populariteit van de boeken die ik toegevoegd heb, varieert van 5590 exemplaren in collecties van leden tot 2 exemplaren.
Getweeën alleen heet dat dan in LT-termen (ja, met deze afbeelding erbij). Maar zoals meestal het geval is met statistieken, wat zegt dit verder? Dat wij de enige 2 liefhebbers zijn van Bart? Of dat wij als eersten de moeite hebben genomen om deze bundel online te catalogiseren? En ja, we blijken ook nog een ander boek van een Belgische auteur te delen. Maar verder?
Met aantallen heb ik dus niet zoveel. M'n boekenplankje in deze blogpost visualiseren met een widget dat is meer mijn ding;-)

zondag 8 juni 2008

ding 17

Ding 17: een web 2.0-dienst zoeken die je aanspreekt, mooi is, grappig, of interessant. Verder moet de dienst gratis zijn, en je hoeft er niets voor te downloaden/installeren. Tja, waar begin je dan?

Ik ben begonnen bij Go2Web2.0 en via de tag "Organize" uitgekomen bij Simply Get Things done! - inspired by David Allen's best-selling book "Getting Things Done - The Art of stress-free productivity".
Stress-free productivity klinkt goed! En... have nothing to install, just sign up and use!

Deze button vind ik toch een beetje misleidend want... betaalde Single Accounts & Multi-Accounts for Business.
Er is ook een try account: You can use your free Nozbe account for as long as you'd like - it's all up to you.

Een account aanmaken is nog niet zo'n probleem natuurlijk. Maar dan?
Om simply things done te krijgen, zal ik toch weer eerst tijd moeten investeren in het invullen van projecten.

En de zon lonkt...
Ik hou het voor nu dus voor gezien; het wordt verder een Lazy Sunday afternoon!