maandag 30 april 2012

#UvTmw12 - colleges mediawijsheid

Afgelopen maanden ben ik op de Universiteit van Tilburg (UvT) aangeschoven bij de colleges 'Mediawijsheid'.

De Raad voor Cultuur definieerde in 2005 'mediawijsheid als volgt:
Mediawijsheid staat voor ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’.
Maar over welke kennis, vaardigheden en mentaliteit moeten wij beschikken om ons bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in deze complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld? En hoe ziet die wereld er anno 2012 eigenlijk uit?

De UvT-cursus 'Mediawijsheid' richt zich op deze hoofdonderwerpen:
  • de ontwikkeling van samenleving 1.0 naar samenleven 3.0
  • de 3.0-concepten kennisdelen, informeel leren en differentiĆ«ren 
  • mediawijsheid in een veranderend samenleven
Niet alleen de inhoud maar ook 'de vorm' van de cursus was voor de studenten een uitdaging; de cursus bood niet het vertrouwde houvast dat ze gewend waren. En dat leverde in het begin behoorlijk wat kritiek op. Hoewel het merendeel van de studenten liever traditioneel les krijgt (eenzijdige kennisoverdracht), ontdekten een aantal van hen toch ook verrassend snel de voordelen van onderwijs 3.0.

Het concept 'samenleven 3.0' is voor mij niet nieuw. Waar ik veel van geleerd heb tijdens deze colleges is hoe je dit concept vertaalt naar de praktijk. Welke obstakels kom je tegen? Wat vraagt deze aanpak van de docent? En van de studenten? Wat ik het meest waardevolle vond aan dit onderwijsexperiment is het ontstaan van dialoog en de interactie. Samen leren 3.0!

Als ik vervolgens de relatie trek naar mijn werk dan ligt 'samen werken 3.0' voor de hand. Hoe komen wij daar vanuit een traditioneel denken?

Is het misschien een idee om ons wat vaker door 'n TED Talk te laten inspireren? Bijvoorbeeld door 'On being wrong' van Kathryn Schulz:
... if you really want to rediscover wonder, you need to step outside of that tiny, terrified space of rightness and look around at each other and look out at the vastness and complexity and mystery of the universe and be able to say, "Wow, I don't know. Maybe I'm wrong."

zaterdag 28 april 2012

#dmib - een digitale jongerenadviesraad

Mijn idee voor de Inspiratiegids Digitale Media in Bibliotheken, een initiatief van Saskia Dellevoet, is gebaseerd op deze tweet:
Klantenpanels bestaan al langer natuurlijk, maar dat is niet wat ik voor ogen heb. Nee, zoals de CEO van Riva Solutions zegt: "voor de innovatie van morgen moet je naar jongeren kijken." Daarom een digitale jongerenadviesraad die input levert op het beleid. Jongeren laagdrempelig laten meedenken en -praten over de bibliotheek van de toekomst.

Tools zijn hiervoor meer dan genoeg voorhanden; da's gewoon 'n kwestie van een keuze maken (een keuze waarin jongeren ons kunnen adviseren natuurlijk;-)

Belangrijker is wat kan er gebeuren als we jongeren niet laten meepraten? Erno Mijland schreef er een mooie column over: omzeilmeisje
"Laurette omzeilt zoveel mogelijk de bestaande systemen. Ze bieden te weinig toegevoegde waarde en er zijn steeds betere alternatieven voorhanden, vooral door de opkomst van sociale media."
En zoals Mijland stelt "Misschien zijn ze nu nog een uitzondering. Maar er komen steeds meer omzeiljongens en -meisjes. Hoe gaat uw school daar een antwoord op formuleren?" Geldt dat niet ook voor bibliotheken?