vrijdag 13 juni 2008

ding 19

Praten over zwemmen is een hele andere activiteit dan het zwemmen zelf. En dan nog: zwem je enkel met mooi weer, trek je wekelijks 'n aantal baantjes of ben je een geoefend wedstrijdzwemmer? Kortom: de context vanwaaruit iemand een oordeel vormt, bepaalt zijn mening over iets.
Dat geldt ook voor sociale netwerken. Ik ben al wat langer aan het experimenteren op diverse social networksites, op de ene wat actiever dan de andere. Mijn ervaring is dat als ikzelf niet actief ben, dat er dan ook niets gebeurt, behalve op MySpace waar ik actief benaderd wordt door muzikanten die "vrienden" met me willen worden.

De betekenis van "vriend" in sociale netwerken is niet meer dan iemand die is opgenomen in je persoonlijke netwerk binnen het grotere netwerk, waarvan je persoonlijke netwerk deel uit maakt. Je kunt zelf "vrienden" uitnodigen, of een uitnodiging van een ander accepteren cq weigeren.
Natuurlijk heb ik even de proef op de som genomen: voor ding 19 ben ik lid geworden van het sociale netwerk van 23dingen en vervolgens heb ik de 23 dingen-deelnemers van mijn groepje uitgenodigd. Wie accepteert mijn uitnodiging en wie gaat 'm weigeren?

Wat ik altijd een interessant onderdeel vind van sociale netwerken is: wat vermeld je wel/niet in je profiel? Ik persoonlijk ben nogal spaarzaam met mijn priv├ęgegevens terwijl anderen het delen van die gegevens juist geen probleem vinden. Lees dit artikel over online identiteit maar 'ns.

Dat bibliotheken online zichtbaar moeten zijn, is evident. Maar waar liggen de mogelijkheden voor bibliotheken in sociale netwerken? Een account aanmaken is in ieder geval niet voldoende (zie bijvoorbeeld onze biebhyves). Essentieel is actieve participatie, idee├źn inbrengen, reacties uitlokken... Een aardig initiatief vind ik het cultuuronderzoek van Cubiss via Hyves-vrienden. Zouden wij op deze manier ook een digitaal klantenpanel kunnen faciliteren?

Update: Alle deelnemers van mijn groepje hebben inmiddels mijn uitnodiging geaccepteerd en twee mengen zich zelfs actief in de discussie Ontdekkingen in dit sociale netwerk. Mijn actieve benadering werpt dus haar vruchten af.

Geen opmerkingen: