vrijdag 21 mei 2010

save libraries

Wat kunnen bibliotheken leren van Willem II? Ik ben geen voetbalfan maar ik vind het fascinerend om te zien dat het lot van deze voetbalclub de Tilburgers niet koud laat. Nog dezelfde avond werd de Stichting Red Willem II Tilburg opgericht en de respons op het initiatief om geld bijeen te brengen voor de in nood verkerende club is "overweldigend". En daar houdt het niet bij op; Willem II wordt overstelpt met initiatieven om de club te helpen.

Ook bibliotheken zitten in zwaar weer. Gemeentelijke bezuinigingen, provinciale bezuinigingen en... wat staat ons te wachten nĂ¡ de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni?
Zal het lot van bibliotheken onze leden en bezoekers onberoerd laten? Of zullen we ook overladen worden met initiatieven?
En wat gaan de bibliotheken doen? Zouden wij niet ook - naar Amerikaans voorbeeld - in actie kunnen komen?

Save Libraries
When one library is in trouble, ALL libraries are in trouble!


Support Save Libraries, add a #twibbon to your avatar now!

Who you gonna call?
Fearing severe budget cuts more than ghosts, New York Public Library teamed up with public pranksters Improv Everywhere to host one of IE's missions at the library—and produce a viral video supporting NYPL's "Don't Close the Book on Libraries" advocacy campaign in the process. (bron: American Libraries)

Geen opmerkingen: