maandag 30 april 2012

#UvTmw12 - colleges mediawijsheid

Afgelopen maanden ben ik op de Universiteit van Tilburg (UvT) aangeschoven bij de colleges 'Mediawijsheid'.

De Raad voor Cultuur definieerde in 2005 'mediawijsheid als volgt:
Mediawijsheid staat voor ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’.
Maar over welke kennis, vaardigheden en mentaliteit moeten wij beschikken om ons bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in deze complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld? En hoe ziet die wereld er anno 2012 eigenlijk uit?

De UvT-cursus 'Mediawijsheid' richt zich op deze hoofdonderwerpen:
  • de ontwikkeling van samenleving 1.0 naar samenleven 3.0
  • de 3.0-concepten kennisdelen, informeel leren en differentiëren 
  • mediawijsheid in een veranderend samenleven
Niet alleen de inhoud maar ook 'de vorm' van de cursus was voor de studenten een uitdaging; de cursus bood niet het vertrouwde houvast dat ze gewend waren. En dat leverde in het begin behoorlijk wat kritiek op. Hoewel het merendeel van de studenten liever traditioneel les krijgt (eenzijdige kennisoverdracht), ontdekten een aantal van hen toch ook verrassend snel de voordelen van onderwijs 3.0.

Het concept 'samenleven 3.0' is voor mij niet nieuw. Waar ik veel van geleerd heb tijdens deze colleges is hoe je dit concept vertaalt naar de praktijk. Welke obstakels kom je tegen? Wat vraagt deze aanpak van de docent? En van de studenten? Wat ik het meest waardevolle vond aan dit onderwijsexperiment is het ontstaan van dialoog en de interactie. Samen leren 3.0!

Als ik vervolgens de relatie trek naar mijn werk dan ligt 'samen werken 3.0' voor de hand. Hoe komen wij daar vanuit een traditioneel denken?

Is het misschien een idee om ons wat vaker door 'n TED Talk te laten inspireren? Bijvoorbeeld door 'On being wrong' van Kathryn Schulz:
... if you really want to rediscover wonder, you need to step outside of that tiny, terrified space of rightness and look around at each other and look out at the vastness and complexity and mystery of the universe and be able to say, "Wow, I don't know. Maybe I'm wrong."

Geen opmerkingen: