woensdag 16 november 2011

appels en twitterperen: een discussie over contributie

Soms krijg je zijdelings een discussie mee op Twitter waarbij je je afvraagt waarom een enkele tweet zoveel losmaakt. Voor mij een reden om me er 'ns in te verdiepen.

Het recente NMV-onderzoek Kinderen en Museumbezoek toont aan dat niet de prijs of het vervoer een doorslaggevende rol speelt, maar dat de inhoud de keuze bepaalt.

Ook in het onderzoek Altijd prijs. Werpen tarieven toegangsdrempels op? (2009) zien de onderzoekers dat "niet het heffen van contributie, of de hoogte daarvan, alléén bepalend lijkt te zijn voor jongeren. Het lijkt veeleer de kosten-batenafweging te zijn."

Je zou kunnen stellen dat 'het aanbod' (de inhoud, de baten) gezien kan worden als parallel tussen de bevindingen van beide onderzoeken.

Of er sprake is van het omver kegelen van een heilig huisje weet ik niet. Ik zie het eerder als een voorbeeld van vastdenken. Ter illustratie: de gemaakte vergelijking tussen een abonnement voor een mobieltje en een bescheiden bibliotheekcontributie. M.i. zegt het feit dat zoveel kinderen een mobieltje hebben vooral iets over de populariteit ervan, het gemak van het-altijd-bereikbaar-zijn (óók voor ouders!)  en - niet onbelangrijk - het gedifferentieerde aanbod dat het mogelijk maakt om een abonnement te kiezen dat bij de wensen van de gebruiker past.

Zou dat niet ook een oplossing kunnen zijn voor bibliotheken? Gewoon de hele tarievenstructuur op de schop: niet langer een Reductie-Standaard-Top-model maar een gedifferentieerd aanbod: een prepaid abo, een e-book abo (evt. met keuze e-reader), een bezorgdienst abo, een vakantie abo etc. etc. Zou dat niet beter aansluiten bij de wensen van onze klanten?

2 opmerkingen:

Luud de Brouwer zei

Je kunt in het licht van beide onderzoeken eerder betogen dat een bibliotheek niet meer biedt wat de klant zoekt. Althans, nog maar aan een (afnemende?) beperkte groep klanten.
De alternatieven dienen zich in zo'n grote mate aan dat je als bibliotheek moet concurreren met vrijetijdsbesteding in het algemeen. Dat is een verloren strijd.

Dat is overigens niet erg, kwestie van aanpassen aan dit nieuwe gegeven. En op zoek gaan naar waar wel behoefte aan is in relatie tot bibliotheken / boeken / informatie.
Vervul de rol die je kunt vervullen en laat los dat de bibliotheek het centrum van de informatiewereld is.

Volgens mij helpt abonnementediversificatie niet om het aantal klanten te vergroten.

m@rlies zei

Fijn, bedankt voor je genuanceerde reactie Luud. Dat is wat ik miste in die twitterdiscussie.

En nee, met een gedifferentieerde abo-structuur ben je er niet maar als je een vergelijking maakt tussen 'appels' (abo voor mobieltje) en 'peren' (contributie voor jongeren) dan is de keuze in het abo-aanbod een eerste opvallende verschil. En daar valt wat van te leren...

En ja, ik denk ook dat op zoek gaan naar waar behoefte aan is een betere antwoord is dan "het heilige huisje" jongerencontributie heffen.